Szkolenia oparte na aktywnej komunikacji w środowisku biznesowym gwarantują szybkie postępy językowe oraz są doskonałym narzędziem integrującym pracowników. W ramach kursów dla firm proponujemy 7 modułów, które można dowolnie łączyć.Kursy Business English obejmują kilka poziomów nauczania i pozwalają podnieść kwalifikacje i udoskonalić szereg umiejętności związanych z komunikacją w środowisku biznesowym. Główny nacisk położony jest na kształcenie następujących umiejętności:

  • mówienia podczas spotkań, narad, rozmów telefonicznych
  • rozumienia ze słuchu - rozmów telefonicznych, wywiadów, prezentacji
  • rozumienia tekstów pisanych - listów, artykułów prasowych
  • negocjacji z partnerami anglojęzycznymi


Kursy Ogólne General English obejmują wszystkie poziomy nauczania i mają na celu doskonalenie sprawności językowych kursantów w zakresie rozumienia ze słuchu, pisania, czytania oraz konwersacji, ze szczególnym naciskiem na poprawność akcentu i wymowy. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych połączone jest z solidną podstawą gramatyczną w oparciu o najnowsze podręczniki oraz autentyczne materiały multimedialne oraz ćwiczenia językowe bazujące na artykułach z gazet i magazynów anglojęzycznych. Naukę poszerzamy również o elementy języka biznesu i wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych.Kursy Egzaminacyjne LCCI English for Business - ich celem jest zebranie i uzupełnienie wiedzy z zakresu gramatyki oraz słownictwa biznesowego, zwrotów i form grzecznościowych oraz zapoznanie ze strukturą egzaminu, typami pytań , technikami egzaminacyjnymi. W zależności od potrzeb oraz poziomu językowego kandydata, kursy przygotowujące do egzaminów LCCI English for Business oferowane są na 4 poziomach. W programie każdego z kursów egzaminacyjnych przewidziano dwa egzaminy próbne- „mock exams”, które pozwalają kandydatom zredukować stres przed właściwym egzaminem, a także wyeliminować słabe punkty, oraz wybrać odpowiednią strategię.Zajęcia Indywidualne są bardzo dobrym rozwiązaniem dla kadr menedżerskich oraz dla wszystkich, którzy preferują osobisty kontakt z lektorem i chcą udoskonalić swoje umiejętności językowe w wybranej przez siebie dziedzinie np. prezentacji, negocjacji, konferencji międzynarodowych, odczytów, rozmów i korespondencji.Temayczne Konwersatoria Językowe polegają na dyskusji opartej o różnorodne tematy z uwzględnieniem szczególnie interesujących zagadnień w danym gronie słuchaczy. Zajęcia te stanowią doskonałe uzupełnienie zarówno kursów ogólnojęzykowych jak i egzaminacyjnych, umożliwiają zapoznanie z żywym językiem w jego różnych odmianach. Nacisk kładziony jest na ćwiczenie umiejętności wyrażania opinii, branie czynnego udziału w dyskusji oraz umiejętności adekwatnej reakcji w różnych sytuacjach.Kursy Języka Specjalistycznego przeznaczone dla osób pragnących poznać lub poszerzyć znajomość terminologii oraz zastosowania języka fachowego. Pozwalają udoskonalić umiejętności w konkretnej dziedzinie. Są przeznaczone dla pracowników różnych działów oraz specjalizacji. Nasza oferta kursów specjalistycznych obejmuje następujące dziedziny: prawo, bankowość, finanse, medycyna, logistyka, handel, marketing, turystyka, technika, informatyka, budownictwo.Kurs Intensywny z programem specjalnie opracowanym na życzenie klienta, oraz jedno- lub kilku-razowa konsultacja językowa przeznaczona dla osób potrzebujących doskonalenia określonej umiejętności językowej w bardzo krótkim czasie np. przygotowanie do prezentacji na konkretny temat.Testy kwalifikacyjne i audyty językowe

EWALUACJA POSTĘPUKONTAKT


Kursy in-company odbywają się w siedzibach firm.

​agatakasprzak@friends-school.pl

+48 511 824 9112016 © All rights reserved by FRIENDSschool