• Metodologia, dzięki której możliwe jest zanurzenie się w języku oraz rozumienie jego specyfiki
  • Żywa komunikacja z największym naciskiem na język w praktyce, poprzez ćwiczenia inspirujące do mówienia i ciekawe dyskusje
  • Metoda bezpośrednia oparta na technice teatralizacji w której liczy się swoboda wypowiedzi, bogaty zasób słownictwa oraz poprawna wymowa
  • Skuteczny trening pamięci poprzez wykorzystywane mnemotechniki oraz metody skojarzeń​ ​
  • Symulacja anglojęzycznego otoczenia, w którym towarzyszący lektor rozmawia wyłącznie po angielsku, posługując się ilustracjami, gestami, mimiką; demonstruje i nazywa przedmioty, zjawiska oraz reżyseruje sytuacje by wyjaśnić zagadnienia językowe
  • Partnerska rola lektora budującego pozytywne relacje oraz więzi w grupie a zarazem będącego przewodnikiem zapewniającym najlepsze warunki do skutecznej nauki
  • Pozytywne wzmocnienie oraz autonomiczny model autokorekty, w którym nauczyciel podaje odpowiednie przykłady tak prowadząc ucznia, aby sam mógł poprawiać błędy językowe
  • Konsekwencja i systematyczność nauki wywoływana częstotliwością powtórzeń fragmentów wypowiedzi oraz organizacją sesji powtórkowych
  • Nauka oparta na budowaniu silnej wewnętrznej motywacji pozwalającej na długoterminową realizacje wyznaczonych celów
  • Metoda holistyczna oparta na założeniu, że uczenie się przebiega nie tylko na poziomie intelektualnym, ale również na poziomie emocjonalnym, bazując na uczuciach i rozwoju wyobraźni​

KONTAKT


Kursy in-company odbywają się w siedzibach firm.

​agatakasprzak@friends-school.pl

+48 511 824 9112016 © All rights reserved by FRIENDSschool