Nie jesteśmy standardową szkołą językową. Jesteśmy osobistymi trenerami języka angielskiego. Zdobyliśmy doświadczenie, współtworząc projekty językowe w USA, Hiszpanii i Niemczech. Od 2004 roku specjalizujemy się w prowadzeniu profesjonalnych kursów języka angielskiego, wspierając polskie przedsiębiorstwa otwierające się na rynki międzynarodowe.Język angielski jest kodem globalnego biznesu. Pomaga zdobyć przewagę nad konkurencją, gwarantuje swobodę kontaktów ze światem. Wierzymy, że poprzez naukę naturalnej komunikacji, staje się nieodłączną częścią życia.​Indywidualne programy szkoleniowe

Pracę na językiem zaczynamy od samych siebie.
Indywidualne podejście do każdego kursanta pozwala nam na:

 • dokładną analizę potrzeb i diagnostykę kompetencji
 • wyznaczenie celów nauki, ustalenie priorytetów z uwzględnieniem specyfiki branży
 • dobranie najbardziej efektywnych technik szkoleniowych
 • wykorzystanie indywidualnych predyspozycji w osiągnięciu zdefiniowanych założeń


​​Autentyczny trening językowy

Trening językowy oparty na strategii żywej komunikacji wyróżnia:

 • dynamika zajęć będąca gwarancją maksymalnego wykorzystania czasu nauki
 • praca oparta na materiałach autentycznych oraz autorskich, z naciskiem na praktyczne zwroty, realne sytuacje: dyskusje, negocjacje i prezentacje
 • język angielski jako docelowy nie tylko podczas kursów, ale również w przerwach pomiędzy zajęciami oraz podczas nieformalnych spotkań
 • całkowite zanurzenie w środowisku anglojęzycznym podczas intensywnych sesji językowych z native speakerami


​Przełamanie barier w mówieniu

Stresuje Cię rozmowa w języku angielskim?
Znasz reguły gramatyczne, słowa, ale nie potrafisz swobodnie rozmawiać?
Oferujemy wiedzę i umiejętności, tworząc bezpieczną przestrzeń do nauki poprzez:

 • aktywne zaangażowanie w konwersację już od pierwszej sesji
 • anglojęzyczne otoczenie, w którym istotny jest swobodny przekaz informacji
 • precyzyjny trening poprawnej wymowy na wszystkich poziomach biegłości językowej
 • rozwój naturalnych kompetencji językowych, stymulujących myślenie w języku angielskim


​Stały monitoring efektów

Zapewniamy stałą opiekę metodyczną, gwarantującą systematyczną kontrolę procesu uczenia się:

 • Wspólnie ustalamy zasady kontroli osiągniętych celów
 • wybieramy narzędzia pomiaru postępów językowych
 • Weryfikujemy założenia biznesowe związane z inwestycją w rozwój pracowników
 • Tworzymy plany oraz ścieżki rozwojowe


Dydaktyka FRIENDS

DYDAKTYKAKONTAKT


Kursy in-company odbywają się w siedzibach firm.

​agatakasprzak@friends-school.pl

+48 511 824 9112016 © All rights reserved by FRIENDSschool