• Rekrutacja uczestników
  • Analiza potrzeb szkoleniowych z uwzględnieniem specyfiki branży, charakteru pracy
  • Weryfikacja poziomu zaawansowania na podstawie testu kwalifikującego (pisemnego i ustnego)
  • Dokładna ocena wstępna wszystkich kompetencji językowych oraz wyznaczenie celów kursu
  • Sesje coachingowe wyznaczenie strategie nauki w oparciu o dobrane techniki
  • Opracowanie indywidualnych programów kursów oraz dobór materiałów
  • Nadzór przebiegu szkolenia – harmonogramu, przerobionego materiału i materiałów dydaktycznych
  • Regularne badania satysfakcji z organizacji szkolenia, jego przebiegu oraz osiągniętych celów
  • Monitorowanie postępów na podstawie testów cząstkowych lub cyklicznych audytów językowych
  • Szczegółowa ocena kompetencji językowych oraz raport z osiągniętych założeń kursu – w połowie oraz na końcu cyklu szkoleniowego
  • Zakończenie szkolenia – dokładne podsumowanie całości kursu, rozdanie certyfikatów ukończenia kursu oraz omówienie dalszych planów rozwojowych.Kursy typu in-company

Sprawdź ofertęKONTAKT


Kursy in-company odbywają się w siedzibach firm.

​agatakasprzak@friends-school.pl

+48 511 824 9112016 © All rights reserved by FRIENDSschool